ფასები | smsoffice.ge

ფასები

5 000

150 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.03 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

10 000

250 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.025 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

50 000

800 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.016 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

150 000

1300 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.008666667 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

500 000

3000 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.006 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

1 000 000

5000 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.005 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

3 000 000

12000 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.004 ლარი
მოითხოვე ინვოისი