ფასები | smsoffice.ge

ფასები

5 000

80 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.016 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

10 000

130 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.013 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

50 000

400 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.008 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

150 000

700 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.004666667 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

250 000

1000 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.004 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

500 000

1900 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.0038 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

1 000 000

2700 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.0027 ლარი
მოითხოვე ინვოისი

3 000 000

7500 ლარი

ერთი მესიჯის ფასი 0.0025 ლარი
მოითხოვე ინვოისი