ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 3000 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.006 ლარი.