ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 150 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.03 ლარი.