ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 250 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.025 ლარი.