ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 400 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.008 ლარი.