ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 800 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.016 ლარი.