ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 5000 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.005 ლარი.