ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 700 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.004666666666 ლარი.