ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 1300 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.008666666666 ლარი.