ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 12000 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.004 ლარი.