ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 7500 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.0025 ლარი.