ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 1000 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.004 ლარი.