ქართული მესიჯების ყიდვა

ფასი 2166.67 ლარი
ერთი მესიჯის ფასი 0.008666666666 ლარი.