გამჭოლი სათაური

გამჭოლი სათაურით გაგზავნილი მესიჯი უპირობოდ მიდის ნომერთან. 
მნიშვნელობა არ აქვს, დაბლოკილი აქვს თუ არა ნომერს მესიჯების მიღება. 
 
არავითარ შემთხვევაში არ გააგზავნოთ უნებართვო, მათ შორის სარეკლამო მესიჯები გამჭოლი სათაურით.
 
წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურის მიერ შეიძლება დაჯარიმდეთ 3000 ლარით. 
 
საქართველოს კანონი პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ. მუხლი 47